Moja strona główna

Przebieg powstania

      Powstanie warszawskie zostało rozpoczęte zbrojnymwystąpieniem oddziałów AK 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17:00 (tzw. Godzina ,,W''). Walki zbrojne zakończyły się 2 października 1944 r. w godzinach wieczornych.Pułkownik Adam Burkiewicz zaproponował następujące fazy powstania: ogólne natarcie powstańcze dla opanowania Warszawy (1-4 sierpnia), okres powstańczej obrony zaczepnej (5 sierpnia – 2 września), walka o przetrwanie (3 września – 2 października). Generał Jerzy Kirchmayer podzielił natomiast powstanie na dwa okresy: okres polskiego natarcia (1-4 sierpnia) oraz okres polskiej obrony (5 sierpnia – 2 października).
      
Plan powstania został opracowany przez komendanta Okręgu Warszawskiego AK, pułkownika Antoniego Chruściela „Montera”. Przyjęto w nim założenie, że oddziały polskie będą w stanie prowadzić działania zaczepne przez 2-3 dni. W razie niekorzystnego obrotu spraw będą mogły wytrwać w obronie maksymalnie przez 14 dni (przy założeniu, że możliwe będzie uzyskanie broni ze zdobyczy i zrzutów). W rzeczywistości walki trwały 63 dni.