Moja strona główna

Życie stolicy w czsie powstania

      Działania powstańcze nie ograniczały się wyłącznie do walki zbrojnej. Podczas niego w Warszawie funkcjonowało wolne i demokratyczne państwo z legalnymi władzami, administracją, armią oraz wszystkimi atrybutami państwowości. Ujawniły się władze naczelne Polskiego Państwa Podziemnego: Rada Jedności Narodowej, Delegatura Rządu na Kraj oraz Krajowa Rada Ministrów. W mieście funkcjonował polskie sądownictwo i policja. Dzałały też stronnictwa ludowe i partie polityczne. Wybrano burmistrza komisarycznego powstańczej Warszawy ktrórym był Julian Kuliski.powoływano nowe urzędy i rózne instytucje. Działała poczta harcerska, toczyło się bogate życie kulturalne oraz powstawały przeóżne pieśni i wiersze. Było wtedy tam co najmniej 134 tytółów prasowych.


Jeden z tytółów prasowych z czasów powstańczych "Żywią i bronią".

Źródło zdjęć:
http://www.martyrologiawsipolskich.pl